Rabu, 10 Disember 2014

Keutamaan Ilmu Dan Ulama'

Islam mewajibkan kaum Muslimin dan Muslimat menuntut ilmu. Sabda Rasulullah saw:
طلب العلم فريضة على كل مسلم    
(Menuntut ilmu adalah fardhu keatas setiap muslim)
Hakikat Islam dari prinsip dasar hinggalah ke rantingnya bukanlah hanya tatacara peribadi yang berpindah–pindah dari nenek moyang terus turun-temurun atau jampi yang disebarkan secara perasaan ragu-ragu, tetapi ia adalah hakikat yang bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah yang tidak mampu difahami kecuali oleh para ulamak dan cerdik pandai yang memiliki ilmu yang matang dalam memahami sesuatu yang benar.
Islam adalah agama ilmu dan agama akal. Oleh sebab itu, sebelum Islam membebankan pengikut-pengikutnya dengan sesuatu perintah atau larangan, terlebih dahulu Islam mewajibkan mereka supaya berilmu dan mendalami urusan tersebut supaya perbuatan itu bersesuaian dengan kebenaran dan kemaslahatan.

Ayat Al-Quran yang pertama diturunkan jelas menunjukkan bahawa Islam begitu menekankan kepada kalam, tulis-menulis dan baca membaca. Islam menganggap bahawa agama tidak akan mendapat tempat yang baik apabila orang-orang Islam sendiri tidak mempunyai pengetahuan (ilmu) yang matang dan fikiran yang sihat. Pengetahuan bagi Islam ibarat roh (nyawa) bagi tubuh manusia. Sebab itulah Allah SWT memuliakan para ulamak. Firman Allah: (Surah Al-Mujadalah: ayat 11)
11. Wahai orang-orang Yang beriman! apabila diminta kepada kamu memberi lapang dari tempat duduk kamu (untuk orang lain) maka lapangkanlah seboleh-bolehnya supaya Allah melapangkan (segala halnya) untuk kamu. dan apabila diminta kamu bangun maka bangunlah, supaya Allah meninggikan darjat orang-orang Yang beriman di antara kamu, dan orang-orang Yang diberi ilmu pengetahuan ugama (dari kalangan kamu) - beberapa darjat. dan (ingatlah), Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa Yang kamu lakukan.
(Surah Az-Zumar: ayat 9)
9. "(Engkaukah Yang lebih baik) atau orang Yang taat mengerjakan Ibadat pada waktu malam Dengan sujud dan berdiri sambil takutkan (azab) hari akhirat serta mengharapkan rahmat Tuhannya? "Katakanlah lagi (kepadanya): "Adakah sama orang-orang Yang mengetahui Dengan orang-orang Yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang-orang Yang dapat mengambil pelajaran dan peringatan hanyalah orang-orang Yang berakal sempurna.
Sabda Rasulullah SAW:
فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد 
(Seorang yang faqeh (berilmu) lebih ditakuti syaithan daripada seribu orang ‘abid)
 العلملء ورثة الأنبياء
(Ulamak pewaris para nabi)
Satu hakikat yang jelas yang tidak dapat disangkal lagi bahawa pengiktirafan Allah terhadap para ulamak sangat tinggi dan besar sekali. Ini jelas ditunjukkan oleh nas Al-Quran dan Hadis di atas. Ciri-ciri kelebihan oleh ulamak melayakkan mereka mewarisi tugas dan tanggungjawab para nabi untuk meneruskan perjuangan dan menyampaikan risalah kenabian yang telah direntas oleh para nabi dan rasul terdahulu.